Äggstockscancer

Cancer i äggstockarna är vanligast hos kvinnor i 60-70-årsåldern. Varje år registreras ca 700 fall av äggstockscancer i Sverige.

Studier på mammografikohorten har visat att konsumtion av te och grönsaker har samband med lägre risk för att utveckla äggstockscancer. Kvinnor som drack två eller fler koppar te per dag hade en halverad risk att insjukna i denna cancerform jämfört med kvinnor som sällan eller aldrig drack te. Detta berodde inte på en lägre kaffekonsumtion hos de kvinnor som drack mer te. Likaså hade kvinnor som åt tre eller fler portioner grönsaker per dag cirka 40 % lägre risk för äggstockscancer jämfört med kvinnor som åt färre än en portion grönsaker per dag. En hypotes är att det är antioxidanter i te och grönsaker som kan skydda mot äggstockscancer.

Faktorer som studerats inom mammografikohorten, men inte visats ha någon påverkan på risken att utveckla äggstockscancer är konsumtion av kaffe, rött kött, fisk och ägg samt kadmiumexponering*.

*Kadmium är en tungmetall som förekommer i låga halter i de flesta livsmedel. Njure, lever, vissa skaldjur och vissa svampar kan innehålla höga halter, men det är spannmål, grönsaker och potatis som står för det största bidraget i kosten. Cigaretter innehåller mycket kadmium; på så vis blir rökare dessutom exponerade för denna tungmetall via cigarettröken.