Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar ca 9400 kvinnor i Sverige i denna sjukdom. Här beskrivs de livsmedel och näringsämnen som studerats i relation till bröstcancer inom mammografikohorten.

Studier på mammografikohorten visade att kvinnor som äter mycket fibrer från frukt och spannmål löper lägre risk att utveckla bröstcancer jämfört med kvinnor som äter väldigt lite av dessa fibrer. Troligtvis kan lignaner, ett östrogenlikt ämne som främst finns i spannmålsprodukter, och fruktfiber hämma tillgängligheten av biologiskt (kroppseget) östrogen. Genom att östrogennivåerna i blodet på så sätt sjunker minskar risken för bröstcancer. Resultat visade även att kvinnor som någon gång under sitt liv ätit hormontillskott hade halverad risk att drabbas av bröstcancer om de åt en fiberrik kost. Alla kvinnor som åt en fiberrik kost, det vill säga både kvinnor som ätit och de som inte ätit hormontillskott, hade 17% lägre risk för bröstcancer.

Ytterligare resultat från mammografikohorten visade att kvinnor som dricker mer än ett glas alkohol per dag har en förhöjd risk för bröstcancer, särskilt om de även tagit hormonbehandling under klimakteriet. Likaså har studier baserade på samma kohort visat att kvinnor som får i sig mycket kadmium* från kosten löper större risk att drabbas av bröstcancer.

Forskarna visade också att fetma var kopplade till högre risk för den mest vanliga typen av bröstcancer efter klimakteriet, så kallad hormonberoende bröstcancer. Den högre risken var särskilt tydlig bland kvinnor som aldrig ätit hormontillskott och kvinnor utan bröstcancer i släkten. Varken kaffe eller rött kött hade något samband med bröstcancerrisken.

En kost rik på folat eller selen hade samband med lägre dödlighet i bröstcancer medan varken koffein, kalcium från kost eller fettsyror (linolsyra) från mjölkprodukter uppvisade något samband med bröstcancerrisken hos deltagarna mammografikohorten.

*Kadmium är en tungmetall som förekommer i låga halter i de flesta livsmedel. Njure, lever, vissa skaldjur och vissa svampar kan innehålla höga halter, men det är spannmål, grönsaker och potatis som står för det största bidraget i kosten. Cigaretter innehåller mycket kadmium; på så vis blir rökare dessutom exponerade för denna tungmetall via cigarettröken.