Cancer i urinblåsan

Ungefär 2900 svenskar får varje år urinblåsecancer. Den här cancerformen är mycket vanligare bland män än kvinnor.

Ett högt intag av filmjölk och yoghurt, visade en koppling till lägre risk för urinblåsecancer hos både män och kvinnor. Män som åt två eller fler portioner yoghurt eller filmjölk om dagen hade 36 % lägre risk för urinblåsecancer jämfört med män som aldrig åt yoghurt eller filmjölk. För kvinnor var motsvarande risk 45 % lägre.

Studier baserade på mammografikohorten och kohorten av svenska män har inte visat några samband mellan intag av frukt, grönsaker eller kött och risken att utveckla cancer i urinblåsan.

Inte heller diabetes, längd, vikt eller övervikt var kopplat till risken för urinblåsecancer.