Livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer innebär cancer i endometriet, dvs. de celler som klär insidan av livmodern. Årligen insjuknar ca 1400 kvinnor i Sverige i livmoderkroppscancer.

Forskningen visade att kvinnor som äter mycket socker och sötsaker hade högre risk för livmoderkroppscancer jämfört med övriga kvinnor. För överviktiga kvinnor som åt mycket socker och sötsaker var risken fördubblad jämfört med kvinnor som åt lite socker och sötsaker. Kadmiumexponering* via maten och en kolhydratrik kost, en kost med så kallat högt glykemiskt index, var två andra faktorer som också var kopplade till en högre risk för livmoderkroppscancer. Hos kvinnor med en kolhydratrik kost som dessutom var överviktiga och hade låg fysisk aktivitet var risken för livmoderkroppscancer ännu högre. Dessutom observerades en högre risk för livmoderkroppscancer bland kvinnor med ett högt intag av järn (hemjärn) från kött. Däremot hade överviktiga som drack mycket kaffe en lägre risk för denna typ av cancer, enligt en annan studie på mammografikohorten.

Inget samband kunde visas mellan alkoholkonsumtion (upp till ett glas per dag) och livmoderkroppscancer.

Med hjälp av data från mammografikohorten visade man också att kvinnor med diabetes hade högre risk för livmoderkroppscancer. Diabetiker hade två gånger högre risk att drabbas av livmoderkroppscancer jämfört med friska kvinnor. Högst risk hade diabetiker som led av fetma och hade låg fysisk aktivitet. De hade tio gånger högre risk att drabbas jämfört med normalviktiga kvinnor utan diabetes som var fysiskt aktiva. Även kvinnor utan diabetes och med normal kroppsvikt men med låg fysisk aktivitet hade högre risk för livmoderkroppscancer jämfört med kvinnor som var fysiskt aktiva.

*Kadmium är en tungmetall som förekommer i låga halter i de flesta livsmedel. Njure, lever, vissa skaldjur och vissa svampar kan innehålla höga halter, men det är spannmål, grönsaker och potatis som står för det största bidraget i kosten. Cigaretter innehåller mycket kadmium; på så vis blir rökare dessutom exponerade för denna tungmetall via cigarettröken.