Njurcancer

Varje år registreras ungefär 1200 nya fall av njurcancer i Sverige. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre. Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig bland män jämfört med kvinnor.

Studier på mammografikohorten visar att kvinnor som äter mycket fet fisk har lägre risk för njurcancer. Kvinnor som åt fet fisk minst en gång i veckan hade nästan en halverad risk för njurcancer jämfört med kvinnor som aldrig åt fet fisk. En hög konsumtion av frukt och grönsaker och en måttlig alkoholkonsumtion kan också ha samband med lägre risk.