Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män. Nästan 10 000 män i Sverige får diagnosen varje år och antalet fall har ökat kraftigt under de senaste årtiondena.

Män som hade fysiskt aktiva arbeten samt som gick eller cyklade mer än 30 min per dag istället för att ta bilen hade en lägre risk för insjuknande i prostatacancer, enligt en studie på den svenska manskohorten. Risken var successivt lägre med högre mängd fysisk aktivitet upp till en nivå av två timmars fysisk aktivitet per dag.

Fetma (BMI över 30) var kopplat till en högre risk för den aggressiva formen av prostatacancer med ungefär 20% jämfört med normalviktiga män.

Ett högt intag av zink i kosten hade samband med lägre dödlighet i prostatacancer, särskilt hos män med lokaliserad sjukdom. Däremot var ett högt intag av kadmium från kosten kopplat till en något förhöjd risk att insjukna i prostatacancer, främst bland icke-rökare.