Tjock- och ändtarmscancer

Näst efter bröstcancer och prostatacancer är tjock- och ändtarmscancer den vanligaste cancerformen. Årligen insjuknar ca 6400 kvinnor och män i Sverige i denna sjukdom.

En studie baserad på mammografikohorten visade att en hög konsumtion av rött kött har samband med högre risk för cancer i tjocktarmen, framförallt i den distala (nedersta delen) tjocktarmen. Kvinnor som åt mer än 100 gram rött kött (ca en portion) per dag hade mer än dubbelt så hög risk att drabbas av distal tjocktarmscancer jämfört med kvinnor som åt mindre än 50 gram rött kött per dag. Kvinnor med en hög konsumtion av fullkornsprodukter hade 35 % lägre risk för tjock- och ändtarmscancer jämfört med kvinnor med en låg konsumtion.

En kost rik på fullkorn, frukt och grönsaker har samband med lägre risk för tjock- och ändtarmscancer enligt studier baserade på mammografikohorten och kohorten av svenska män. Resultat baserade på dessa studier visar även att högt intag av folat* och magnesium (båda näringsämnena finns rikligt i t.ex. gröna bladgrönsaker och fullkornsprodukter) samt kalcium (finns i bl.a. mjölkprodukter och bladgrönsaker) från kosten har samband med lägre risk för tjock- och ändtarmscancer.

Det finns ett samband mellan vitamin B6# och risken för att utveckla tjock- och ändtarmscancer, särskilt hos kvinnor som dricker alkohol. Av de kvinnor som drack mer än två glas alkohol per vecka hade de med ett högt intag av vitamin B6 72 % lägre risk för tjocktarmscancer jämfört med kvinnor med ett lågt intag av vitamin B6. Fysisk aktivitet samt en långvarig regelbunden användning av acetylsalicylsyra (som är den aktiva substansen i bl.a. Bamyl) är andra faktorer som visats ha samband med lägre risk för tjock- och ändtarmscancer i studier på mammografikohorten och kohorten av svenska män. En hög användning av värktabletter med acetylsalicylsyra kan dock ha oönskade effekter i form av magbesvär och ökad blödningsrisk. Män som var fysiskt aktiva en timme eller mer per dag hade nära på halverad risk för tjock- och ändtarmscancer jämfört med män som var aktiva mindre än tio minuter per dag.

I en studie på manskohorten såg man att män med diabetes har 49 % högre risk att drabbas av tjock- och ändtarmscancer jämfört med män som inte har diabetes.

Studier på mammografikohorten och kohorten av svenska män visar att det inte finns något samband mellan en kolhydratrik kost eller kaffekonsumtion och risken för tjock- och ändtarmscancer.

*Folat och folsyra är vitamin inom B-vitamingruppen. De finns främst i baljväxter, gröna bladgrönsaker, frukt och bär. Även fullkornsprodukter, filmjölk och yoghurt innehåller förhållandevis mycket folat.

#Vitamin B6 finns i de flesta livsmedel, men främst i animaliska livsmedel som kött, fågel, korv och ägg.