Choklad

I de studier som gjorts i kohorterna har forskarna sett en övre gräns för sambandet av hälsofrämjande effekter av choklad. I den svenska manskohorten har forskarna funnit att risken för hjärtsvikt var lägre om män åt 1 portion* choklad 3-6 gånger i veckan, medan motsvarande för kvinnor i mammografikohorten var 1 portion choklad 1-2 gånger per vecka jämfört med dem som inte åt choklad. Den grupp som åt mer choklad än så drabbades oftare av hjärtsvikt. Antalet som drabbas av stroke var lägre i den grupp i båda kohorterna som åt ca 65 g choklad per vecka, ungefär 1-2 portioner, och antalet som får en hjärtinfarkt minskar i den grupp som åt 3-4 portioner choklad per vecka. Hos mammografikohorten ser forskarna inget samband mellan chokladintag och risken att drabbas av förmaksflimmer, något som inte är studerat hos män och sambandet är därför oklart.

*I Sverige räknas 26-42 g som en portion choklad medan man i USA räknar 28 g som en portion.