Fisk

Att det generellt sett är hälsosamt att äta fisk avspeglas i kohorterna genom att de män och kvinnor i kohorterna som åt 1-2 portioner fisk per vecka lever i genomsnitt längre än de som åt mindre eller mer fisk än så per vecka. Vad gäller fet fisk bör inte fler än 2 portioner per vecka överskridas då ansamlingen av miljögifter, som PCB, i fet fisk har motsatt effekt och kan öka risken att dö i förtid. Både i mammografikohorten och i manskohorten har forskarna funnit att individer som har diabetes typ 2 i lägre utsträckning dör i hjärt-kärlsjukdom om de åt 1-2 portioner fisk per veckan. Deras genomsnittliga livslängd är däremot densamma som hos friska personer oavsett mängd fisk. Eftersom diabetiker har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom kan fisk 1-2 gånger i veckan vara ett enkelt sätt att förbättra hälsan för denna grupp. Forskarna har också funnit att män och kvinnor i kohorterna som åt fisk 1-3 gånger per vecka i lägre utsträckning drabbas av reumatoid artrit än de som åt mindre eller mer fisk än så.

Kvinnor som åt fet fisk 1-2 gånger per vecka hade lägre risk för hjärtsvikt, jämfört med en låg fiskkonsumtion (inget samband sågs bland männen). Det finns inget samband mellan typ av fisk och pankreatit (inflammation i bukspottkörteln), men de individer i kohorterna som åt fisk 1-2 gånger i veckan insjuknade i lägre grad i pankreatit. I mammografikohorten har forskarna funnit att mager fisk 3 gånger per vecka har ett samband med lägre risk att drabbas av stroke, och att fet fisk 1 gång per vecka har ett samband med lägre risk att drabbas av njurcancer. I kohorten av svenska män har i en studie påvisats att de män som åt mycket stekt fisk och skaldjur hade högre risk för diabetes typ 2, medan den totala fiskkonsumtionen däremot inte hade något samband med risken att drabbas av diabetes typ 2. Fiskkonsumtionen hade inget samband med risken att drabbas av äggstockscancer eller bukspottkörtelcancer hos kvinnor i mammografikohorten.