Frukt, grönsaker och fibrer

Generellt sett är det bra att äta frukt och grönsaker, inte i någon av de studier som gjorts på kohorterna har forskarna funnit något negativt samband mellan hälsa och frukt och grönsaker. Forskarna har noterat en gradvis minskad förekomst av sjukdomar med ökad rapporterad konsumtion av frukt och grönsaker, upp till åtminstone 5 portioner per dag. En portion motsvarar enligt livsmedelsverket ca 100 g.

Frukt och grönsaker

De individer i mammografikohorten och manskohorten som inte åt varken frukt eller grönsaker lever i genomsnitt upp till 3 år kortare jämfört med de individer som åt 5 eller fler portioner frukt och grönsaker per dag. Av de sjukdomar som studerats i kohorterna så insjuknar färre individer i stroke, njurcancer och höftfraktur i den grupp som åt minst 3-5 portioner frukt och grönsaker, alltså minst 3-5 portioner per dag. För kvinnorna i mammografikohorten är det även färre som får hjärtsvikt i den grupp med detta intag av frukt och grönsaker. Det finns ett samband mellan högt intag av frukt och en lägre risk för aortaanuerysm i både mammografikohorten och manskohorten, medan ett högt intag av grönsaker istället visar ett samband med lägre risk att drabbas av stroke, gallblåsecancer och pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) i båda kohorterna. Inte i någon av kohorterna har man funnit något samband mellan intag av frukt och grönsaker och risken att insjukna i bukspottkörtelcancer, urinblåsecancer, bröstcancer eller prostatacancer. För äggstockscancer är resultaten motstridiga, i den svenska mammografikohorten finns ett smaband mellan högt intag av grönsaker och en lägre risk att insjukna i denna cancertyp, ett samband som inte finns för frukt. På en större geografisk skala, när mammografikohorten analyseras tillsammans med data från nordamerikanska och europeiska kohorter, så finns inget samband mellan frukt och grönsaker och risken att insjukna i äggstockscancer. Varför frukt och grönsaker verkar ha en skyddande effekt på äggstockscancer hos kvinnor i Mälardalen kvarstår att ta reda på.

Av enskilda frukter så sticker äpple och päron ut då kvinnorna i mammografikohorten som åt mycket av dessa frukter i lägre utsträckning drabbas av hjärtsvikt än övriga kvinnor. I gruppen med högt intag av äpplen och päron är även antalet som får en stroke lägre hos både kvinnor och män i de två kohorterna jämfört med de som åt färre äpplen och päron. Enskilda grönsaker som utmärker sig är bladgrönsaker. Ett högt intag av bladgrönsaker visar ett samband med en minskad risk att drabbas av stroke och gallblåsecancer medan ett högt intag av rotfrukter visar ett samband med minskad risk för gallblåsecancer och njurcancer i båda kohorterna.

Fibrer

I de studier där forskare analyserat sambandet mellan fiberintag från frukt och grönsaker och hälsa, visar resultaten för båda kohorterna att för den grupp individer som åt mycket av denna typ av fibrer mer sällan drabbades av stroke, njurcancer samt höftfrakturer jämfört med den grupp som sällan åt frukt och grönsaker. Hos kvinnor var även antalet som insjuknade i bröstcancer lägre i gruppen som åt mycket frukt och grönsaker.

I mammografikohorten hade kvinnor som åt mycket fibrer från spannmål (fullkorn) en lägre risk att drabbas av tjock- och ändtarmscancer, men sambandet kvarstod inte om de även åt lite frukt och grönsaker. När forskarna lägger ihop data från mammografikohorten med data från kohorter i Nordamerika och Europa så finner de inte detta samband med lägre risk för tjock- och ändtarmscancer hos de kvinnor om åt mycket fibrer från spannmål. Forskarna vet inte varför det skiljer sig mellan Sverige och Europa och Nordamerika.

I kohorten av svenska män har forskarna funnit ett samband mellan högt fiberintag från frukt, grönsaker och spannmål och lägre risk för KOL hos rökare. Däremot har inte ett högt intag av spannmålsfibrer i någon av kohorterna något samband med risken att drabbas av stroke eller mag- och matstrupscancer.