Kaffe

I studier om kaffets effekt på hälsan räknas 5-6 koppar kaffe eller mer per dag som mycket, detta jämför forskarna mot mindre än 1 kopp per dag, 1-2 koppar per dag och 3-4 koppar per dag. Oavsett kön och mängd kaffe som deltagarna i kohorterna har druckit ser inte forskarna något samband med risken att drabbas av hjärtsvikt, förmaksflimmer, tjock- och ändtarmscancer, bukspottkörtelcancer, njurcancer och  pankreatit (inflammerad bukspottkörtel). Det finns inte heller något samband mellan kaffedrickande och risken att behöva operera bort gallblåsan (kolecystektomi), däremot insjuknar färre i gallblåsecancer i den grupp som dricker mycket kaffe. Denna grupp lever också i genomsnitt längre jämfört med kvinnor och män som dricker mindre kaffe. Varför kaffe har den här effekten är inte helt klarlagt, men kaffets antioxidantiska egenskaper kan vara en av orsakerna.

Hos kvinnorna i mammografikohorten ser forskarna ett samband mellan ett högt kaffeintag och en ökad risk för aortastenos och magcancer. Färre kvinnor som var överviktiga och som drack mycket kaffe insjuknade däremot i cancer i livmoderkroppen jämfört med övriga kvinnor i mammografikohorten, alltså överviktiga kvinnor som drack mindre mängd kaffe eller normalviktiga kvinnor som drack lite eller mycket kaffe. I mammografikohorten finns inte något samband mellan mängd kaffe som konsumerades och risken att drabbas av hjärtinfarkt, äggstockscancer och bröstcancer samt risken att dö efter insjuknande i bröstcancer. Hos svenska manskohorten finns ett samband mellan lägre risk att drabbas av stroke hos den grupp män som drack mycket kaffe, medan det inte finns något samband mellan kaffekonsumtion och prostatacancer i kohorten. I en första analys observerade forskarna ett samband mellan kaffekonsumtion och en ökad risk för fraktur. I efterföljande analyser kunde forskarna däremot konstatera att det inte fanns något samband mellan kaffekonsumtion och frakturrisk hos varken kvinnor eller män, trots att kvinnor som drack mycket kaffe hade en något lägre bentäthet.

Te

Indelningen av konsumtionen är densamma som för kaffe, 1 kopp per dag, 1-2 koppar per dag, 3-4 koppar per dag och 5-6 koppar per dag. Hög tekonsumtion, 5-6 koppar per dag, visar ett samband med lägre risk för stroke och njurcancer hos både män och kvinnor i de två kohorterna. Hos mammografikohorten finns inget samband mellan tekonsumtion och risken att drabbas av tjock- och ändtarmscancer medan det finns ett samband med högre risk för dessa sjukdomar hos män i manskohorten som drack stora mängder te. Kvinnor som drack mycket te hade lägre risk att drabbas av äggstockscancer, men högre risk att få vissa typer av bröstcancertumörer. Det finns däremot inget samband mellan tekonsumtionen och överlevnaden efter insjuknande i bröstcancer.