Mejeriprodukter

I studier om sambandet mellan mejeriprodukter och olika sjukdomar i kohorterna har det visat sig att det är viktigt att inte klumpa ihop olika mejeriprodukter i analyserna; det finns en tydlig skillnad mellan olika typer av mejeriprodukter som mjölk, ost, och syrade produkter (yoghurt och fil). 1 glas mjölk, 2dl, räknas som en portion och det är motsvarande portionsstorlek för fil och yoghurt. För ost är portionsstorleken 20 g.

Det finns inget samband mellan mejeriprodukter som grupp av livsmedel  och en kortare livslängd eller risk att insjukna i cancer eller hjärt- kärlsjukdom. Om man däremot jämför sambandet mellan mjölk och filmjölk/yoghurt separat med överlevnaden i kohorterna blir resultatet annorlunda. I båda kohorterna så finns det ett samband mellan en genomsnittligt kortare livslängd hos kvinnor och män vid en konsumtion om mer än 3 glas mjölk om dagen. Hos män är detta samband relaterat till hjärt-kärlsjukdom, men vad som kan ligga bakom sambandet hos kvinnor vet forskarna inte i dagsläget och en studie pågår för att ta reda på mer om detta. Det negativa sambandet mellan mjölkkonsumtion och livslängd hos kvinnor verkar till viss del motverkas av frukt och grönsaker om de åt åtminstone 5 portioner om dagen. Hos kvinnor och män som åt 1-2 portioner filmjölk eller yoghurt per dag finns istället ett samband med en i genomsnitt längre livslängd.

För både mammografikohorten och den svenska manskohorten finns en lägre frekvens av tjock- och ändtarmscancer hos de som åt 4 (kvinnor) eller 7 (män) portioner eller mer av fullfeta mejeriprodukter per dag. En hypotes som forskarna har är att kalcium kan vara en viktig faktor för att reducera risken. Forskarna har inte funnit något samband mellan mejeriprodukter som grupp och risken att insjukna i bukspottkörtel-, njur-  eller urinblåsecancer. För cancer i urinblåsan visar en studie däremot en lägre risk att insjukna i denna cancerform för de individer som åt 2 portioner eller mer per dag av syrade mjölprodukter, till exempel yoghurt och crème fraiche .

Inte i någon av kohorterna finns samband mellan stroke och den totala konsumtionen av mejeriprodukter, fullfeta mejeriprodukter eller de enskilda mejeriprodukterna mjölk, filmjölk/youghurt, ost, grädde och crème fraiche. Däremot så finns ett samband mellan en lägre risk att drabbas av stroke och lättmejeriprodukter. I mammografikohorten finns också ett samband mellan mejeriprodukter förutom för smör på smörgåsarna och en lägre risk för hjärtinfarkt. Mycket smör på smörgåsen visar istället ett samband med högre risk för hjärtinfarkt. Motsvarande studie är inte genomförd på män.

I mammografikohorten finns ett samband mellan intag av mjölk, fermenterade mjölkprodukter (youghurt och fil), frukt samt grönsaker och risk för höftfraktur. Kvinnor som drack mycket mjölk, mer än tre glas om dagen, och åt lite frukt och grönsaker, mindre än två portioner om dagen, ådrog sig en höftfraktur i dubbelt så stor utsträckning jämfört med kvinnor som drack mindre än ett glas mjölk om dagen och åt mer än 5 portioner frukt och grönsaker per dag. Kvinnor som istället åt två eller färre portioner fil eller yoghurt varje dag och mer än 5 portioner per dag av frukt och grönt ådrog sig istället en höftfraktur mer sällan än den grupp kvinnor som drack lite mjölk men åt mycket grönsaker.