Finansiärer och samarbetsparners

Finansiering

SIMPLER finansieras av Vetenskapsrådet, FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Cancerfonden, FORMAS - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola, Örebro universitet, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län.

Partners

Uppsala universitet är värd för den nationella infrastrukturen SIMPLER och infrastrukturen drivs tillsammans med Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet. Infrastrukturen samarbetar också med Region Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Senast uppdaterad: 2023-02-14