Nodernas samarbetsgrupp

Nodernas samarbetsgrupp är en rådgivande grupp med specialister från de olika samarbetsparterna:

Alicja Wolk, Karolinska institutet, professor i nutritionsepidemiologi
Lars Engstrand, Karolinska institutet, professor
Rikard Landberg, Chalmers tekniska högskola, professor i kost och hälsa
Carl Brunius, Chalmers tekniska högskola, docent i livsmedelsvetenskap
Katja Fall, Örebro universitet, professor
Henrik Ugge, Örebro universitet fil. dr urologi
Susanna Larsson, Uppsala universitet, docent i medicinsk epidemiologi
Liisa Byberg, Uppsala universitet, professor i medicinsk epidemiologi

Senast uppdaterad: 2023-02-14