Organisation

SIMPLER har ett kansli som sköter det dagliga arbetet, en styrgrupp som fattar strategiska beslut och fastställer styrdokument samt en rådgivande grupp med specialister med representanter från de olika samarbetsparterna, nodernas samarbetsgrupp. Utöver det så finns även en extern rådgivande kommitté. SIMPLERs biobank är registrerad i Uppsala biobank enligt gällande lagstiftning, men proverna administreras och förvaltas av SIMPLER.

SIMPLERs organisation

Senast uppdaterad: 2023-02-14