Personal

Föreståndare Professor Karl Michaëlsson
Biträdande föreståndare Professor Alicja Wolk
Projektkoordinator Anna-Karin Kolseth, fil. dr
Föreståndare SIMPLER biobank Marina Mola-Caminal, fil. dr
Forskningssjuksköterska Carina Fredriksson
 


Kontakt: simpler@surgsci.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-05-19