Kansli

Föreståndare Professor Karl Michaëlsson
Biträdande föreståndare Professor Alicja Wolk
Projektkoordinator Anna-Karin Kolseth, fil. dr
Föreståndare SIMPLER biobank Marina Mola-Caminal, fil. dr
Databasadministratör Niclas Håkansson, fil.dr
Bioinformatiker Casear Al Jewari, fil.dr
Sergi Sayols, fil. dr
Forskningssjuksköterska Carina Fredriksson
Forskningsassistent Frida Carlsson, leg dietist


Kontakt: simpler@surgsci.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-05-02