Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att

 • besluta i strategiska frågor rörande infrastrukturens verksamhet (inklusive vetenskap, ekonomi och organisation), t.ex. genom att fastställa budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och avvecklingsplan.
 • fastställa styrdokument för infrastrukturens verksamhet, t.ex. för:
  • prioritering av tillgång till infrastrukturen,
  • tillgängliggörande av forskningsdata och mjukvara som tas fram vid/med hjälp av
   infrastrukturen,
  • tillgängliggörande av prover som samlas in vid infrastrukturen.

Följande styrgrupp är utsedd av rektor vid Uppsala universitet:

Ordf Jerzy Leppert, Uppsala universitet och Region Västmanland
Alicja Wolk, Karolinska institutet och Uppsala universitet
Lars Engstrand, Karolinska institutet
Rikard Landberg, Chalmers tekniska högskola
Carl Brunius, Chalmers tekniska högskola, suppleant
Ove Andrén, Örebro universitet och Region Örebro län
Katja Fall, Örebro universitet och Region Örebro län, suppleant
Karl Michaëlsson, Uppsala universitet och Region Uppsala
Susanna Larsson, Uppsala universitet och Karolinska institutet
Liisa Byberg, Uppsala universitet
Ingegerd Johansson, Umeå universitet, extern rådgivare

En gruppbild på SIMPLERs styrgrupp.
Senast uppdaterad: 2022-05-19