Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att

 • besluta i strategiska frågor rörande infrastrukturens verksamhet (inklusive vetenskap, ekonomi och organisation), t.ex. genom att fastställa budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och avvecklingsplan.
 • fastställa styrdokument för infrastrukturens verksamhet, t.ex. för:
  • prioritering av tillgång till infrastrukturen,
  • tillgängliggörande av forskningsdata och mjukvara som tas fram vid/med hjälp av
   infrastrukturen,
  • tillgängliggörande av prover som samlas in vid infrastrukturen.

Följande styrgrupp är utsedd av rektor vid Uppsala universitet:

Professor emeritus Jerzy Leppert, ordförande, Centrum för klinisk forskning Västerås och Region Västmanland
Professor Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola
Professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet
Docent Sara Hägg, Karolinska Institutet
Professor Ingegerd Johansson, Umeå universitet
Professor Tobias Sjöblom, Uppsala universitet
Professor Scott Montgomery, Örebro universitet

Senast uppdaterad: 2023-02-14