Pågående projekt

Forskare

Organisation

Projekt

Susanna Larsson/Shuai Yuan

Uppsala universitet/Karolinska Institutet

Modifiable risk factors for peripheral arterial disease and venous thromboembolism

Mikael Karlsson/Liisa Byberg

Uppsala Universitet

Sarcopenia and diet in old women

Karl Michaëlsson

Uppsala Universitet

How much vitamin D is needed for optimal health?

Agneta Åkesson/Andrei Pyko

Karolinska Institutet

Environmental factors and cardiovascular disease in a cohort of Swedish women – An exposome approach

Emily Sonestedt/Susanne Janzi

Lunds universitet

Association between added sugar intake and risk of cardiovascular diseases

Agneta Åkesson/Charlotta Eriksson/Andrei Pyko/Emelie Helte

Karolinska Institutet

NordSOUND - the impact of air pollution, noise and greenness on cancer, heart failure, atrial fibrillation and BMI

Eva Warensjö-Lemming/Liisa Byberg/ Susanna Larsson/Karl Michaëlsson

Uppsala universitet

Fatty acids, osteoporosis and incident hip fractures in women and men. A validation and follow-up study.

Susanna Larsson/Olga Titova/ Sabine van Oort/Shuai Yuan

Uppsala universitet/Karolinska Institutet

Protein biomarkers (proteomics) in relation to risk of cardiovascular diseases

Agneta Åkesson/Jonas Tägt/Emelie Helte

Karolinska Institutet

Cadmium in urine and cardiovascular disease and mortality: A Swedish prospective population-based cohort study of postmenopausal women

Ingegerd Johansson/Simon Haworth

Umeå universitet

Understanding causes and consequences of dental diseases through population-based genetic epidemiology and biobank data - the extended GLIDE consortium

Niklas Hammar/ Karin Leander/Maria Feycthing/Sofia Carlsson/Göran Walldius

Karolinska Institutet

Metabola rubbningar och inflammation i relation till kronisk sjukdom, främst hjärt- kärlsjukdom, njursjukdom, cancer, demenssjukdom, autoimmuna sjukdomar

Tanja Stocks/Christel Häggström

Lunds universitet

Fetma och viktförändringar i samband med sjukdom och mortalitet: en stor poolad svensk studie

Alicja Wolk/ Daniel Borch Ibsen/Katalin Gemés

Karolinska Institutet

Environment – Diet – Health, delprojekt Nexus

Adam Mitchell/Liisa Byberg

Uppsala universitet

Change in bone mineral density and bone area in Swedish men and women with type 2 diabetes

Adam Mitchell/Liisa Byberg

Uppsala universitet

The effect of glycemic traits on bone mineral density and bone area: A Mendelian randomization study

Erika Olsson/Jonas Höijer/Liisa Byberg, Susanna Larsson (PI)

Uppsala universitet

Betydelsen av livsmedel och vitamin D för Alzheimer och Parkinson

Johan Sundström (PI)

Uppsala universitet

Stroke

Karl Michaëlsson (PI)

Uppsala universitet

Kalciumintag och frakturrisk

Karl Michaëlsson

Uppsala universitet

Metabolomic biomarkers of dietary patterns and bone phenotypes in a Swedish female population

Karl Michaëlsson

Uppsala universitet

Body mass index and Mediterranean diet in relation to mortality rates in women and men

Liisa Byberg (PI)

Uppsala universitet

Kost, diabetes och frakturrisk

Liisa Byberg (PI)

Uppsala universitet

Mjölk och mjölkprodukters påverkan på vår hälsa

Liisa Byberg

Uppsala universitet

Milk and dairy product intake and proteomics

Susanna Larsson/Karl Michaëlsson

Uppsala universitet

Dietary and supplemental B vitamin intake and genetically predicted circulating B vitamin levels in relation to bone mineral density and fracture: Observational and Mendelian randomization analyses

Olga Titova/Susanna Larsson

Uppsala universitet

Modifiable risk factors and cardiovascular disease

Alicja Wolk (PI)

Karolinska Institutet

Kost, livsstil, hjärtsvikt och aorta aneurysm i buken

Anti-inflammatorisk kost och hälsa

Kost, gener, insjuknande i cancer och överlevnad

Åldrandet, livsstil, gener och C.elegance model

Alicja Wolk(PI)/Agneta Åkesson/Ulf Sonesson (Co-PI)/Elinor Hallström/Bojana Bajzelj/Anneli Widenfalk

Karolinska Institutet/Karolinska Institutet/RISE, Göteborgs universitet/ RISE, Göteborgs universitet/Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet/Livsmedelsverket

Miljö, kost och hälsa -  Nexus, ett integrerat interdisciplinär arbetssätt för hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion

Marika Berglund/  Agneta Åkesson (PI)     

Karolinska Institutet

Föroreningar av PCB i maten, PCB biomarkörer i blodet och sjukdomar

Melle Säve-Söderbergh/Agneta Åkesson (PI)

Karolinska Institutet

Dricksvattenkvalitet, hjärt-kärlsjukdom och cancer

Tessa Schillemans/Agneta Åkesson (PI)

Karolinska Institutet

Biomarkörer för högfluorerade ämnen (PFAS) i blodet och hjärt-kärlsjukdom

Emile Helte/Agneta Åkesson (PI)

Karolinska Institutet

Fluoridexponering och benhälsa

Elsa Tesfamariam/Agneta Åkesson (PI)

Karolinska Institutet

PCB i kosten och frakturer

Jenny Nyström/Agneta Åkesson (PI)

Karolinska Institutet

Fosfater I kosten, blod och urin och hjärt-kärlsjukdom

Reem Emad/Agneta Åkesson (PI)

Karolinska Institutet

Pesticidrester i livsmedel och mortalitet

Agneta Åkesson

Karolinska Institutet

Coronary Heart disease and stroke – is exposure to environmental contaminants an overlooked modifiable risk factor?

Agneta Åkesson

Karolinska Institutet

Drinking water quality and incidence of chronic disease

Charlotta Eriksson/Jenny Selander/Andrei Pyko/Agneta Åkesson

Karolinska Institutet

Effekter på cancer och hjärt- kärlsjukdom av olika komponenter i exposomet, så som kost, livsstil, buller och luftföroreningar, samt grönytor och exponering av buller och luftföroreningar i arbetsmiljön

Hamid Khalili (PI)/Alicja Wolk

Harvard Medical School/Karolinska Institutet

Gastroenterologi, kost och Crohns sjukdom

Fei He/Weimin Ye

Karolinska Institutet

A Study on Risk Factors for Amyotrophic Lateral Sclerosis based on a Swedish Cohort Consortium

Katalin Gemés /Miguel Hernan

Karolinska Institutet

Comparative effectiveness of dietary interventions on the risk of cardiovascular diseases

Lin Shi, Karl Michaëlsson, Rikard Landberg (PI)

Chalmers tekniska högskola/Uppsala universitet/Chalmers tekniska högskola

Nya plasmaproteiner, associerade med kosten, är tidiga prediktorer för incidens av diabetes typ 2

Junmei Miao Jonasson

Göteborgs universitet

Social support and the risk of chronic diseases and mortality in men and women: two prospective cohort studies

Erik Ingelsson/Stefan Gustafsson/Karl Michaëlsson/Anders Mälarstig

Stanford University/Uppsala universitet

Genetic determinants of circulating protein levels

Internationella konsortier

 1. Kost och cancer – Harvard Medical School, USA
 2. Livsstilsfaktorer och olika cancrar – the National Cancer Institute, USA
 3. Hormoner och hormon-relaterade cancrar – Oxford University, UK
 4. Gener och bröstcancer, BCAC konsortietCambridge University, UK
 5. Gener och prostatacancer, PRACTICAL konsortietthe Cancer Institute, London, UK
 6. Gener och kolorektal cancer, CORECT konsortiet – Southern California University, San Diego, USA
 7. Gener och ovarialcancer, OCAC konsortietDuke University, USA
 8. Gener och njurcancer, KidRisk konsortiet – International Agency for Cancer Research /WHO, Lyon, France
 9. Magcancer, StoP projektet – National Cancer Institute, Milan, Italy
 10. Diabetes och cancerkonsortiet – Imperial College, London, UK
 11. CHANCES, Konsortium om hälsa och åldrande – Athens university, Greece
 12. FIGI, Konsortiet för gen- och miljöinteraktioner i etiologin om kolorektal cancer –  Fred Hutchinson’s Cancer Research Centre, USA
 13. InterConnect, Konsortiet för diabetes etiologi  – Cambridge University, UK 
Senast uppdaterad: 2021-12-13