Pågående projekt

Svenska projekt

Karolinska Institutet

  1. Gastroenterologi (diverticulitis), Danderyd – Fredrik Hjern, Peter Thelin Schmidt, Mahmood Mahmood, Mirna Abraham Nordling
  2. Kirurgi (abdominal aortaaneurysm), Södersjukhuset – Otto Stackelberg
  3. Nefrologi, Huddinge – Juan-Jesus Carrero, Xu Ho
  4. Kirurgi (kolesystectomi), Solna – Carolina Nordevall
  5. Kardiologi (atrial fibrillation), Solna – Susanna Larsson, Nikola Drca, Mats Jensen-Urstad
  6. Kardiologi (aortastenos), Solna – Susanna Larsson, Magnus Bäck
  7. Neurologi (stroke), Solna – Susanna Larsson
  8. Diabetologi, Solna – Kerstin Brismar, Camilla Olofsson
  9. Onkologi (ovarialcancer), Solna – Annika Lindblom
  10. Reumatologi, Solna – Ronald van Vollenhoven, Cecilia Lourdudoss
  11. Fysiologi och farmakologi, Solna – Eddie Weitzberg, Jon Lundberg
  12. Mikrobiologi, tumör och cellbiologi (mikrobiota), Solna – Lars Engstrand
  13. Centrum för molekylär medicin (mikrobiota), Solna – Louis Sjöholm
  14. Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Solna – Nancy Pedersen, Karin Wirdefeldt, Fei Yang
  15. Kost, miljö och hälsa (Nexus), Solna – Alicja Wolk, Agneta Åkesson
  16. Antiinflammatorisk kost och hälsa, Solna – Alicja Wolk, Joanna Kaluza, Holly Harris
  17. Kost och hjärtsvikt, Solna – Alicja Wolk, Joanna Kaluza, Emily Levitan
  18. Kost, livsstil, gener och hälsolängd, Solna – Alicja Wolk
  19. Exponering för buller och luftföroreningar och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
  20. Exponering för långlivade organiska miljöföroreningar och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
  21. Exponering för toxiska metaller spårelement i relation till hälsa och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
  22. Exponering för kloreringsmetaboliter via dricksvatten och risk för sjukdom, Solna – Agneta Åkesson
  23. Kost- och levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom, Solna – Agneta Åkesson 

Uppsala universitet

  1. Kirurgi (osteoporos, frakturer, mortalitet) – Karl Michaëlsson, Eva Warensjö Lemming, Liisa Byberg, Karl Stattin
  2. Uppsala Clinical Research Center (stroke) – Johan Sundström
  3. Vaskulär kirurgi (abdominal aorta aneurysm) – Martin Björck
  4. Neurologi (Alzheimers och Parkinsons sjukdom) – Susanna Larsson, Erika Olsson, Liisa Byberg, Lena Kilander

Chalmers tekniska högskola

  1. Metabolomik - Rikard Landberg, Carl Brunius, Lin Shi

Lunds universitet

  1. Osteoartros – Peter Nilsson, Stefan Lohmander, Martin Englund

Linköpings universitet

  1. Seninflammation – Per Aspenberg och Pernilla Eliasson

Sveriges lantbruksuniversitet och Sveriges tekniska forskningsinstitut

  1. Miljöeffekter – Ulf Sonesson, Ellinor Hallström

Örebro universitet

  1. Ögonsjukdomar – Birgitta Ejdervik Lindblad
  2. Urologi – Ove Andrén, Sven-Olof Andersson, Jan-Erik Johansson
  3. Pediatrik – Jonas Ludvigsson

Centrum för klinisk forskning, Region Västmanland

  1. Kardiovaskulära sjukdomar – Jerzy Leppert
  2. Bröstcancer – Leif Bergkvist

Livsmedelsverket

  1. Pesticider – Anneli Widenfalk
  2. Kadmium – Agneta Åkesson, H Mela

Internationella konsortier

  1. Kost och cancer – Harvard Medical School, USA
  2. Livsstilsfaktorer och olika cancrar – the National Cancer Institute, USA
  3. Hormoner och hormon-relaterade cancrar – Oxford University, UK
  4. Gener och bröstcancer, BCAC konsortietCambridge University, UK
  5. Gener och prostatacancer, PRACTICAL konsortietthe Cancer Institute, London, UK
  6. Gener och kolorektal cancer, CORECT konsortiet – Southern California University, San Diego, USA
  7. Gener och ovarialcancer, OCAC konsortietDuke University, USA
  8. Gener och njurcancer, KidRisk konsortiet – International Agency for Cancer Research /WHO, Lyon, France
  9. Magcancer, StoP projektet – National Cancer Institute, Milan, Italy
  10. Diabetes och cancerkonsortiet – Imperial College, London, UK
  11. CHANCES, Konsortium om hälsa och åldrande – Athens university, Greece
  12. FIGI, Konsortiet för gen- och miljöinteraktioner i etiologin om kolorektal cancer –  Fred Hutchinson’s Cancer Research Centre, USA
  13. InterConnect, Konsortiet för diabetes etiologi  – Cambridge University, UK