SIMPLER-logga

Bakgrund

 

SIMPLER står för Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research. Grunden för infrastrukturen lades 1987 när Livsmedelsverket och landstingen i Uppland och Västmanland initierade en enkätbaserad hälsostudie om kvinnor, Svenska mammografikohorten, SMC. Mellan 1987 och 1997 förvaltades infrastrukturen av Uppsala universitet, 1997 flyttades förvaltningen till Karolinska institutet, och från 2018 är det återigen Uppsala universitet som förvaltar infrastrukturen. Med tiden har insamlingen utökats till att omfatta även en manlig kohort och insamling av biologiska prover.

SMC utgörs av kvinnor födda 1914–48 i Västmanland och Uppland som tillfrågades om medverkan i samband med kallelse till den första omgången mammografiscreening. Kohorten av svenska män, COSM, selekterades ur befolkningsregistret och fick sin första enkät 1997, och utgörs av män födda mellan 1914 och 1952 i Västmanland och Örebro län. Totalt finns ca 110 000 personer uppdelat på de två kohorterna. Från och med 2018 ingår kohorterna i den nationella forskningsinfrastrukturen SIMPLER. Infrastrukturen möjliggör en mer långsiktig finansiering för underhåll och vidareutveckling av insamlad information och material från kohorterna samt en bättre tillgänglighet till materialet för forskare. Att kohorterna ingår i en forskningsinfrastruktur understryker också hur betydelsefulla kohorterna är för både nationell och internationell epidemiologisk medicinsk forskning. Kohorterna är internationellt unika då de har ett högt deltagande, lång uppföljningstid och detaljerade och upprepade frågeformulär, register information samt kliniska prover från studiedeltagare som kan kopplas till svaren i frågeformulären.

Idag deltar fyra lärosäten i arbetet med SIMPLER: Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Uppsala universitet och Örebro universitet med stöd från Region Västmanland, Uppsala och Örebro.

Foto: Uppsala universitet

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.