SIMPLER-logga

Finansiärer och samarbetspartners

Finansiering

SIMPLER finansieras av Vetenskapsrådet, FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Cancerfonden, FORMAS – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola, Örebro universitet, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län.

Partners

Uppsala universitet är värd för den nationella infrastrukturen SIMPLER och infrastrukturen drivs tillsammans med Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet. Infrastrukturen samarbetar också med Region Uppsala, Västmanland och Örebro län.

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.