SIMPLER-logga

Tack för att du deltar i studien!

 

Utan data och observationer kan man inte forska och därför är dina svar och prover det värdefullaste vi har i SIMPLER. Vi värnar om din integritet och följer de regler och förordningar som finns för medicinsk forskning. Det innebär att:

  • Dina svar och prover är kodade, enbart SIMPLER:s föreståndare och databasadministratör har tillgång till en kodnyckel.
  • Resultat redovisas på gruppnivå och kan inte spåras tillbaka till enskilda individer.
  • Data lagras på en speciell server som är godkänd för lagring av känsliga personuppgifter.
  • All bearbetning av data och prover har ett etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten.
  • Personnummer, namn eller adress lämnas inte ut till forskare. Personnummer används enbart för uppföljningar i olika register till exempel patientregistret och läkemedelsregistret.
  • Proverna är registrerade i Uppsala biobank.

Om du vill läsa mer om vilka forskningsresultat ditt deltagande har bidragit till, klicka på Forskningsrön i vänstermenyn. I vänstermenyn hittar du också information om bakgrunden till studien, varför man använder kohorter och vad epidemiologi är.

Så här ser insamlingen av data och prover ut fram till och med 2020:

Grafisk uppställning av insamlingen av data på en tidslinje

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.