SIMPLER-logga

Dina rättigheter som deltagare

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år få ett registerutdrag kostnadsfritt. För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med kontaktuppgifter till Uppsala universitet. Ange att du önskar registerutdrag från SIMPLER. Upptäcker du att det står något felaktigt om dig har du rätt att begära att det rättas till och du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Notera att rättigheten begränsas av arkivlagstiftningen eftersom forskningsdata vid ett lärosäte är allmänna handlingar och sådana får inte ändras eller förstöras.

Provsvar

Ibland får vi frågor om provsvar från deltagare som deltagit i en klinisk undersökning. Proverna sparas och analyseras när provtagningsomgången för hela den kliniska gruppen är avslutad vid någon av klinikerna i Uppsala eller Västerås. Det innebär att det kan ta några år innan ditt prov blir analyserat. När alla prover analyseras samtidigt kan vi vara säkra på att analysmetoden blir exakt densamma för alla prover, något som är viktigt när forskarna ska använda provsvaren i sin forskning, men det gör också att vi inte alltid har ett provsvar att lämna ut vid förfrågan beroende på när besöket till kliniken gjordes. Frågor om provsvar kan ställas till simpler@surgsci.uu.se.

Avsluta deltagande

Ditt deltagande kan avslutas när som helst, kontakta då simpler@surgsci.uu.se så hjälper vi dig.

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.