SIMPLER-logga

Forskningsrön

Labbmiljö med citatet "...det verkar som att det är viktigare att äta hälsosamma livsmedel oftare och mer regelbundet än att mer regelbundet äta mindre av ohälsosamma livsmedel." --Michels m fl 2002

Foto: Uppsala universitet

Forskningsrönen som presenteras här baseras enbart på vetenskapliga artiklar från kohorterna. Om du saknar något forskningsrön som du sett på löpsedlarna eller hört om i radio eller tv så beror det antagligen på att rönen kommer från studier gjorda på andra kohorter eller från interventionsstudier. Trots att det finns mer än 500 vetenskapliga publikationer om kohorterna finns mycket kvar att studera.

Om du vill läsa mer om någon specifik sjukdom eller få ett övergripande perspektiv på hälsa kopplat till kost och fysisk aktivitet hänvisar vi till andra organisationer som Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Livsmedelsverket.

Foto: Uppsala universitet

Överlag så pekar alla resultat på att om du försöker hålla en normalvikt, äter en varierad kost med mycket frukt och grönt varje dag, är måttlig med fet mat och använder mer olja än smör, dricker måttligt med alkohol, motionerar regelbundet och inte röker – då är sannolikheten ganska stor att du lever till eller längre än medellivslängden och är hyfsat pigg och frisk under tiden. Resultaten tyder också på att det aldrig är för sent att göra en förändring för att må bättre och att varje liten livsstilsförändring du genomför till det bättre minskar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller någon form av cancer.

En livsstil med låg risk för vällevnadssjukdomar innebär en hälsosam diet (mycket frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, fisk och baljväxter), moderat alkoholkonsumtion, 40 min eller mer av vardagsmotion som promenader eller cykling och 1 timme per vecka med pulshöjande motion, BMI inom normalvikt (18-25 kg/m2) samt att aldrig ha rökt. För tidigare rökare minskar risken för många sjukdomar ju längre tid som passerar sedan sista cigarett och därför är det aldrig för sent att sluta röka. Män och kvinnor i kohorterna som har en låg-risk-livsstil lever lever i genomsnitt drygt 4 år längre än de som inte har det. Att sova länge, mer än 8 timmar per natt, ökar också risken att dö i förtid och kombinerat med låg fysisk aktiviet förkortar det livet med i genomsnitt 20 månader.

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.