SIMPLER-logga

Övriga sjukdomar

 

Majoriteten av studier som gjorts i kohorterna rör hjärt-kärlsjukdom och cancer men det finns också några andra sjukdomar som studerats.

Foto: Uppsala universitet

Benskörhet och frakturer

Benskörhet, eller osteoporos, innebär att bentätheten minskar vilket leder till att skelettet blir skörare och lättare bryts. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får någon gång under livet en benskörhetsfraktur. Totalt sker nästan 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige och kvinnor som genomgått klimakteriet drabbas särskilt ofta. Den totala samhällskostnaden kopplat till benskörhetsfrakturer i Sverige uppgår till 37 miljarder per år.

Ett lågt intag (lägre än ca 700 mg per dag) av kalcium, som bland annat finns i mejeriprodukter, gröna bladgrönsaker och bönor, hade samband med högre risk för benskörhet och frakturer enligt en studie på mammografikohorten. Ett för högt kalciumintag var inte heller bra då det visade samband med högre risk för höftfrakturer. En annan studie på kohorten visade att fyra koppar kaffe eller mer per dag kan ha samband med en högre risk för benskörhetsfrakturer hos kvinnor, särskilt tillsammans med ett lågt kalciumintag. I efterföljande analyser kunde forskarna däremot konstatera att det inte fanns något samband mellan kaffekonsumtion och frakturrisk hos varken kvinnor eller män, trots att kvinnor som drack mycket kaffe hade en något lägre bentäthet.

De kvinnor som hade den högsta exponeringen av kadmium* hade en lägre bentäthet och en större risk för frakturer. En större risk för frakturer med högre kadmiumexponering sågs också bland män.

*Kadmium är en tungmetall som förekommer i låga halter i de flesta livsmedel. Njure, lever, vissa skaldjur och vissa svampar kan innehålla höga halter, men det är spannmål, grönsaker och potatis som står för det största bidraget i kosten. Cigaretter innehåller mycket kadmium – på så vis blir rökare dessutom exponerade för denna tungmetall via cigarettröken.

Vattenkastningsbesvär (män)

Vattenkastningsbesvär såsom täta toalettbesök och svårigheter att tömma blåsan är vanligt bland äldre män. Ofta beror det på en godartad förstoring av prostatan.

Förekomsten av vattenkastningsproblem bland män i Sverige har varit okänd. I våra analyser, av ca 48 000 män i åldern 45–79 år i Västmanland och Örebro län, har vi beräknat att 23,3 % hade besvär (18,5 % hade måttliga besvär och 4,8 % hade svåra besvär). Dessa besvär anses i hög grad vara betingade av benign prostatahyperplasi (förstoring av prostatan), dysfunktion av blåsmuskulatur eller andra orsaker.

Våra studier baserat på kohorten av svenska män har visat att en låg födelsevikt och bukfetma är kopplat till en högre förekomst av vattenkastningsbesvär. Män med en låg födelsevikt hade 60 % högre förekomst av vattenkastningsbesvär, medan bukfetma gav upp till 28 % högre förekomst av besvären. Fysisk aktivitet däremot var kopplat till en lägre förekomst av måttliga till allvarliga vattenkastningsbesvär. Män som var fysiskt aktiva på jobbet och på fritiden hade en halverad frekvens av vattenkastningsbesvär jämfört med män som hade ett stillasittande arbete och spenderade mer än fem timmar dagligen åt inaktiva aktiviteter som tv-tittande eller läsande.

Åldersrelaterad grå starr

Grå starr innebär att ögats lins grumlas och synen påverkas. Sjukdomen är vanligast hos personer över 65 år. Yngre människor kan också drabbas, men främst till följd av annan sjukdom, t.ex. diabetes.

Studier på mammografikohorten visar att alkoholkonsumtion och rökning ökar risken för grå starr. Regelbunden användning av C-vitamin* i form av enskilt kosttillskott visade samband med högre risk att drabbas av grå starr både hos män och hos kvinnor. De som tog C-vitamintillskott och samtidigt använde läkemedel innehållande glukokortikoider hade en fördubblad risk för grå starr jämfört med de som varken använde tillskott eller glukokortikoider. Vitamin E som enskilt kosttillskott var också kopplat till högre risk för grå starr hos män, medan multivitaminanvändning inte var kopplad till högre risk. Metabolt syndrom, dvs. bukfetma, högt blodtryck och nedsatt glukostolerans är kopplat till en högre risk för grå starr, särskilt hos kvinnor under 65 år.

*C-vitamin i form kosttillskott avser höga doser, vanligtvis 1000 mg per tablett medan C-vitamininnehållet i multivitaminer vanligtvis är omkring 60 mg per tabelett.

Bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

Bukspottkörtelinflammation eller pankreatit är en inflammation i bukspottkörteln. Det är en relativt ovanlig sjukdom där endast 1 per 2000 personer insjuknar.

Studier på mammografikohorten och kohorten av svenska män visar att rökning och bukfetma samt konsumtion av starksprit (framförallt en stor mängd per tillfälle) har samband med högre risk för bukspottkörtelinflammation. Resultat från dessa studier visar även att en hög konsumtion av grönsaker har samband med lägre risk för sjukdomen.

Njursten

Regelbunden användning av C-vitamin i form av enskilt kostillskott hade samband med fördubblad risk att drabbas av njursten hos män medan multivitaminanvändning inte visade samband med högre risk. C-vitamin i form kosttillskott avser höga doser, vanligtvis 1000 mg per tablett medan
C-vitamininnehållet i multivitaminer vanligtvis är omkring 60 mg per tablett.

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.