SIMPLER-logga

Organisation

 

SIMPLER har ett kansli som sköter det dagliga arbetet, en styrgrupp som fattar strategiska beslut och fastställer styrdokument samt en rådgivande grupp med specialister med representanter från de olika samarbetsparterna, nodernas samarbetsgrupp. Utöver det så finns även en extern rådgivande kommitté. SIMPLERs biobank är registrerad i Uppsala biobank enligt gällande lagstiftning, men proverna administreras och förvaltas av SIMPLER.

Tankekarta som visar SIMPLER:s organisation visuellt

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.