SIMPLER-logga

Styrgrupp

 

Styrgruppens uppgift är att

  • besluta i strategiska frågor rörande infrastrukturens verksamhet (inklusive vetenskap, ekonomi och organisation), t.ex. genom att fastställa budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och avvecklingsplan.
  • fastställa styrdokument för infrastrukturens verksamhet, t.ex. för:
    • prioritering av tillgång till infrastrukturen,
    • tillgängliggörande av forskningsdata och mjukvara som tas fram vid/med hjälp av infrastrukturen,
    • tillgängliggörande av prover som samlas in vid infrastrukturen.

Följande styrgrupp är utsedd av rektor vid Uppsala universitet:

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.