SIMPLER-logga

Övervikt och fetma

 

Body mass index, BMI, är ett mått på hur din vikt och längd förhåller sig till varandra. Enligt Världshälsoorganisationen har en normalviktig person ett BMI mellan 18–25 kg/m2, medan spannet för övervikt är 25–30 kg/m2 och fetma från
30 kg/m2 och uppåt. I studier räknar de flesta forskare att ett högt BMI är från
28 kg/m2 och uppåt. Ett annat mått på kroppsstorlek är midjeomfånget, som bör vara 94–102 cm för män och 80–88 cm för kvinnor. Individer i kohorterna som har ett högt BMI och stort midjeomfång lever i genomsnitt kortare, antagligen på grund av att det finns ett samband mellan övervikt och fetma och hjärt-kärlsjukdom, cancer och sömnrelaterade andningsstörningar. De män och kvinnor som har ett midjeomfång som är större än 102 respektive 88 cm i de två kohorterna levde i genomsnitt kortare oavsett om de var normalviktiga, överviktiga eller feta.

I kohorterna ser forskarna ett samband mellan övervikt och fetma och högre risk att drabbas av aortastenos, aortaaneurysm, sköldkörtelcancer, livmoderkroppscancer, tjock- och ändtarmscancer, njurcancer, gallblåsecancer, prostatacancer, bröstcancer, bukspottkörtelcancer, lymfom (cancer i lymfkörtlarna, både Hodgkin’s och icke-Hodgkin’s), myelom, sköldkörtelcancer och cancer i huvud och nacke. I kohorten av svenska män ser forskarna även ett samband mellan att vara överviktig och en förhöjd risk att få problem med nedre urinvägarna, något som innebär att de får kissa ofta, även nattetid, att det kan vara svårt att komma igång att kissa och att strålen blir svag.

Hos kohorten av svenska män drabbas män med högt BMI i högre grad än överviktiga kvinnor av sköldkörtelcancer, tjock- och ändtarmscancer och bukspottkörtelcancer, medan kvinnor med högt BMI i högre grad insjuknar i gallblåsecancer jämfört med överviktiga män.

Väldigt få av de studier som gjorts på kohortena visar ett positivt samband mellan högt BMI och hälsa, men de individer i kohorterna som hade ett högt BMI insjuknade i lägre grad i ALS och återhämtade sig fortare och i högre grad efter en höftfraktur jämfört med normalviktiga. Hos kvinnor mellan 60 och 75 år ser forskarna också ett samband mellan högt BMI och en lägre risk för hjärtsvikt.

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.