SIMPLER-logga

Hjärt- kärlsjukdom

 

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i Sverige. Varje år drabbas ca 27 000 svenskar av hjärtinfarkt och 28 000 av stoke. Fysisk aktivitet och en bra kosthållning är två viktiga förebyggande åtgärder, speciellt om du har diabetes typ2 eller ärftliga anlag för hjärt-kärlsjukdom – två faktorer som ökar risken att drabbas.

Nedan kan du läsa mer om forskningen om hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt i kohorterna. För att få en bredare bild och fördjupad kunskap kan du besöka Hjärt-Lungfondens hemsida.

Foto: Uppsala universitet

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och lika vanlig hos kvinnor och män även om symptomen skiljer sig åt mellan könen.

En studie baserad på mammografikohorten visade att de flesta fall av hjärtinfarkt hos kvinnor kan undvikas genom en hälsosam kost, ett måttligt alkoholintag, måttlig fysisk aktivitet, att undvika röka samt genom att hålla en hälsosam vikt. Den här kombinationen av hälsosamma beteenden skulle teoretiskt kunna förhindra 77 % av fallen hos kvinnorna i mammografikohorten.

Andra studier baserade på mammografikohorten visade att konsumtion av mejeriprodukter, främst ost, samt ett högt intag av antioxidantrika livsmedel som frukt, grönsaker och fullkornsprodukter var kopplade till lägre risk för hjärtinfarkt.

Vissa tidigare studier har visat att en kost med hög andel kolhydratrika livsmedel, så kallat högt glykemiskt index, är kopplad till en högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Detta kunde dock inte bekräftas vare sig i mammografikohorten eller i manskohorten, där det inte fanns någon koppling mellan glykemiskt index i kosten och insjuknande eller dödlighet i hjärtinfarkt.

Stroke

Stroke, eller slaganfall, beror antingen på ett stopp i något av hjärnans blodkärl (hjärninfarkt) eller en blödning i hjärnan (hjärnblödning). Kvinnor och män drabbas i samma utsträckning.

Studier på den svenska mammografikohorten visade att konsumtion av mager fisk (t.ex. torsk, kolja och sej) och kaffe, samt ett högt intag av protein, kalium och magnesium från kosten var kopplat till en lägre risk för stroke.

I både mammografikohorten och manskohorten visades att personer med en hög konsumtion av choklad, te, frukt och grönsaker samt magra mejeriprodukter (mager mjölk, fil och yoghurt), hade lägre risk för stroke. Hög konsumtion av rött kött och då särskilt charkuteriprodukter såsom bacon, korv eller salami hade däremot samband med en högre risk att drabbas av stroke.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt karakteriseras av trötthet, andnöd, en snabb puls och vätskeansamling i kroppen. Symtomen beror på en oförmåga hos hjärtat att pumpa runt blodet ordentligt i kroppen. Ca 2 till 3 % av Sveriges befolkning är drabbade av hjärtsvikt. De allra flesta insjuknar sent i livet – medelåldern för diagnosticerad hjärtsvikt är
75 år.

I både mammografikohorten och manskohorten visades att de med en måttlig konsumtion av omega-3-fettsyror hade lägre risk för hjärtsvikt jämfört med personer med en låg konsumtion. Omega-3-fettsyror finns främst i fet fisk som makrill, sill och lax. Dessutom visades att en hälsosam kost bestående av mycket frukt, grönsaker och fullkorn och begränsade mängder rött kött och charkvaror var kopplad till lägre risk för hjärtsvikt.

Även ett regelbundet intag av måttliga mängder choklad (några gånger per vecka jämfört med varje dag) var kopplat till en lägre risk för hjärtsvikt medan det inte fanns någon koppling till konsumtion av kaffe.

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.