Välkommen till SIMPLER!

En nationell forskningsinfrastruktur för ett hälsosamt liv - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Fortsatt anslag från Vetenskapsrådet

Den 3 februari 2022 tog Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer (RFI) beslut om att fortsätta finansiera SIMPLER mellan 2023 och 2028.

Samarbetspartners

Region uppsala Region Örebro län Region västmarland Karolinska institutet Uppsala universitet Örebro universitetChalmers

Senast uppdaterad: 2022-06-22