SIMPLER-logga

SIMPLER

En nationell forskningsinfrastruktur för ett hälsosamt liv

Data Access

Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research – SIMPLER

 

SIMPLER är en infrastruktur som har till uppgift att förse nationella och internationella forskare med material för forskning om hur kost- och livsstilsfaktorer men också genetik påverkar vår hälsa, framför allt den senare delen av livet. Datat i SIMPLER:s databas är insamlat från prover och enkätsvar från två kohorter som utgör grunden för SIMPLER.

 

SIMPLER:s smörgåsbord med data och prover är tillgängligt för forskning via en ansökningsprocess. Kriterier för att använda data från SIMPLER är bland annat att varje projekt måste ha ett etiskt tillstånd och en tydlig och relevant frågeställning. Forskare inom akademi och näringsliv är välkomna att ansöka om projekt inom SIMPLER.

Grafisk översikt över data som SIMPLER innehåller.

De olika delarna i SIMPLER:s smörgåsbord


Nyheter inom SIMPLER

Samarbetspartners

Uppsala universitets logga
Chalmers logga
Örebro universitets logga
Karolinska Institutets logga
Region Uppsalas logga
Region Västmanlands logga
Region Örebro Läns logga

 

Nationella infrastrukturer

Kontakt

För frågor som rör enkätutskick, infrastrukturen, kohorterna eller SIMPLER:s biobank är du välkommen att skicka e-post till simpler@surgsci.uu.se.

För frågor som rör hantering av dina personuppgifter eller registerutdrag hänvisar vi till Uppsala universitets dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontaktar du enklast genom att skicka din fråga i formuläret som du hittar en bit ner på hemsidan med information om Uppsala universitets dataskyddspolicy.